Pôvod surovín prírodnej kozmetiky je dôležitý

Pôvod surovím prírodnej kozmetiky

Prírodná kozmetika zo surovín v Taliansku a Maroku

Suroviny z Talianska

Talianska krajina je neobyčajne úrodná.

Prírodná kozmetika surovín z ekologického bio poľnohospodárstva

Ekologické poľnohospodárstvo

Ekologické poľnohospodárstvo je poľnohospodárstvo, ktoré vychádza z princípov návratu tradičného spôsobu obrábania pôdy a poľnohospodárskej výroby založených na vylúčení škodlivých vstupov chemického priemyslu, ako sú umelé hnojivá, pesticídy, herbicídy, fungicídy a iné. Uprednostňujú sa osvedčené postupy striedania plodín na poli ako prirodzená ochrana plodín proti škodcom a chorobám, úrodnosť pôdy sa obnovuje používaním organických hnojív z chovu hospodárskych zvierat. Produkty takejto poľnohospodárskej výroby sa označujú známkou ekologický produkt.

Pre ekologické poľnohospodárstvo je prvoradá ekologická neškodnosť výroby, rešpektovanie prirodzenej biodiverzity krajiny, produkcia zdraviu neškodných potravín pre obyvateľstvo a krmovín pre hospodárske zvieratá.

Prírodná kozmetika zo zberu vo voľnej prírode

Z voľnej prírody

Kontrolovaný zber vo voľnej prírode rešpektuje prirodzený rast rastlín, čo im umožňuje rozvinúť vitalitu a vlastnosti potrebné na vykonávanie svojich funkcií.

Copyright © 2013-2018 Dany Vital, s.r.o.Všetky práva vyhradené. Stránku vytvoril a prevádzkuje OPTIMAT.SK